Promovideo

Ukázka mé práce

Technická univerzita v Liberci: Diamantová promoce absolventů VŠS 1961


Technická univerzita v Liberci - Noc vědců 2021


TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií


Mateřská škola Sluníčko Varnsdorf - den otevřených dveří


Technická univerzita v Liberci - výroba roušek s nanomateriálem


Zvukauta.cz