Promovideo

Ukázka mé práce

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií


Mateřská škola Sluníčko Varnsdorf - den otevřených dveří


Technická univerzita v Liberci - výroba roušek s nanomateriálem


Zvukauta.cz